Home ZGJODHËM PËR JU 4 shenjat e mjerimit jane:

4 shenjat e mjerimit jane:

Ibn Kajimi, Zoti e mëshiroftë, ka thënë:

Nga shenjat e mjerimit është:

1: Sa herë një rob që bën ibadet e shton dijen, atij i shtohet arroganca.

2: Sa herë që i shton veprat e ibadetit, atij i shtohen mburrjet dhe i poshtëron njerëzit ndërsa vet përfiton nga dyshimet.

3: Sa herë që i shtohet pasuria, atij i shtohet koprracia dhe shpenzon akoma më pak nga ajo që ka shpenuzar më parë.

4: Dhe sa herë që ngrihet në status dhe pozitë, atij i shtohet arroganca dhe egoizmi.
Të gjitha këto gjëra janë fitne nga Allahu dhe një sprovë me të cilat Ai sprovon robërit e Tij dhe nëpërmjet tyre disa njerëz arrijnë lumturinë kurse të tjerë mjerimin.Suad

Suad Shabani

The post 4 shenjat e mjerimit jane: appeared first on xhamiambret.com.