Home ZGJODHËM PËR JU Përse muslimanët bëhen synet?

Përse muslimanët bëhen synet?

Pyetja:

Desha të ma sqaroni përse muslimanët bëhen synet.

Përgjigjja:

Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit
Muslimanët bëhen sunet pasi ky është një veprim të cilin e porosit feja jonë. Me fjalë të tjera, bërja synet është nga rregullat dhe parimet e Islamit dhe ky veprim konsiderohet pjesë e legjislaturës islame. Ky është objektivi thelbësor i bërjes synet te muslimanët, ndërsa në lidhje me dispozitat përkatëse të bërjes synet dhe dobitë shëndetësore, mund të lexoni një punim dy pjesësh, të publikuar më herët me titull “Bërja sunet ndërmjet peshores së Islamit dhe të mjekësisë”.
http://www.klubikulturor.com/Berja-synet-ndermjet-peshores-se-Islamit-dhe-te-mjekesise-I-.htm

http://www.klubikulturor.com/Berja-synet-ndermjet-peshores-se-Islamit-dhe-te-mjekesise-II-.htm

Alaudin Abazi