Home ZGJODHËM PËR JU – Mos u pikëllo!

– Mos u pikëllo!

– Mos u pikëllo!
Ngase pikëllimi është sikurse furtuna që prish ajrin, trazon ujin, dhe dëmton lulet në kopshte…
– Mos u pikëllo!
Kur bën gjynah, pendohu.
Kur gabon, kërko falje.
Kur bën keq, përmirëso.
Rahmeti është i gjerë, dera është e hapur, falja është e madhe dhe pendimi pranohet.
– Mos u pikëllo!
Vërtetë Allahu është Falës dhe Mëshirues.

Përshtati: Hoxhë Ulvi Fejzullahu