Home ZGJODHËM PËR JU A doni t’ju tregoj një lutje që nëse ndonjëri prej jush goditet...

A doni t’ju tregoj një lutje që nëse ndonjëri prej jush goditet nga ndonjë vështirësi apo bela dhe ai lutet me të, ajo (vështirësi) i largohet?

Nga Sa’di (radijAllahu anhu) përcillet të ketë thënë: “Ishim ulur tek i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe ai na tha: “A doni t’ju tregoj një lutje që nëse ndonjëri prej jush goditet nga ndonjë vështirësi apo bela dhe ai lutet me të, ajo (vështirësi) i largohet?”
“Gjithsesi” – thanë të pranishmit.
Ai tha: “Lutja e Dhun-Nunit (Junusit): “La ilahe il-la ente subhaneke inni kuntu minedh-dhalimin”
(S’ka të adhuruar të vërtetë përveç Teje (o Allah). Me të vërtetë, unë kam gabuar!”
(“Es-Silsiletu Es-Sahiha”, 1744)

Përktheu: Hoxhë Petrit Perçuku