Home Authors Posts by Admin

Admin

1626 POSTS 2 COMMENTS

Katër ajete Kuranore na mësojnë se si t’i kërkojmë Allahut të...

Katër ajete Kuranore na mësojnë se si t’i kërkojmë Allahut të na furnizoj me fëmijë? – Ajeti i parë në suren Ali Imran, ajeti nr.38; َ...

DJALOSHI QË E FILLOI NAMAZIN NË MOSHËN SHTATË VJEÇARE

Rrëfehet për një francez, që ishte bërë mysliman, se e kishte një djalë gjashtë vjeçar. Ditën kur i mbushi të shtatat, prindi i thirri...

GJYSHE, ÇKA ËSHTË KURANI?

– Gjyshe, çka është Kurani? – Ah, biri im,  kjo pyetje nuk është e lehtë për t’u përgjigjur. – Shiko, biri im, kur e kemi blerë...

GJYNAHET MA LODHËN SHPIRTIN

Një vajzë thotë: Mu mërzit puna, vetja, familja dhe rrethi. U largova nga të gjithë. Arrita që dynjanë ta urrej deri në atë gradë, saqë...

BËHU I LUMTUR EDHE PSE UNË JAM NË PIKËLLIM

Ishin dy burra të cilët e kishin sëmundjen e njëjtë, shëroheshin në të njëjtin spital dhe qëndronin në të njëjtën dhomë. Njëri krevatin e...

Dobi nga hadithi i xhumasë

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kush merr gusël (lahet) ditën...

KJO ËSHTË VLERA E DITËS SË XHUMA !!

Vlerat e ditës së xhuma: Nuk ekzistojnë polemika mes dijetarëve se dita e xhuma është dita më e vlefshme...

4 shenjat e mjerimit jane:

Ibn Kajimi, Zoti e mëshiroftë, ka thënë: Nga shenjat e mjerimit është: 1: Sa herë një rob që bën ibadet e shton dijen, atij i shtohet...

SHTATË MREKULLITË E DYNJASË

Mësuesja kërkoi nga nxënësit të hulumtojnë për shtatë mrekullitë e dynjasë. Edhe përkundër mospajtimeve mes nxënësve, shumica e tyre ishin të mendimit se këto...

A është Froni i Allahut mbi ujë?

Pyetje: Pse Allahu i Lartësuar thotë: “Dhe Arshi i Tij ishte mbi ujë”? Po tani a është Froni i Allahut mbi ujë? Përgjigje: Falënderimi i...

Kjo është gruaja e mirë

Roli i gruas në ruajtjen e harmonisë dhe sjelljes së mirë Dije se lumturia, kënaqësia e rehatia arrihet vetëm kur bashkohet butësia dhe feja, kur...

PLAKA TË CILËS IU KTHYE SHIKIMI NË ARAFAT

Nuk i shkoi fare ndërmend një plakës nga Tunizi, e cila i kishte arritur të shtatëdhjetat, se do të del nga shtëpia e saj...

Artikujt me te shikuar