Home \ AKIDE

AKIDE

Feja e vërtetë te Allahu është vetëm ISLAMI

Njerëzit për të arritur deri te lumturia e dynjasë dhe për t’i njohur rrugët që çojnë deri te ajo kapen për shkolla ideologjike të ndryshme dhe i përkrahin ato! Njeriu i mençur s’ka nevojë të kapet për asnjërën nga to, sepse ai e din se, për të arritur deri të …

Read More »

Ç’do të thotë besimi se Zoti është Një

Pyetje: Ç’do të thotë besimi se Zoti është një e i pashoq në veprat e Tij (Rab). Përgjigje: Të besosh Zotin si Krijues dhe Sundues të gjithçkaje dhe si rregulluesin e vetëm të punëve të krijesave. Përderisa Allahu është Krijuesi, Sunduesi dhe Rregulluesi i vetëm i punëve të krijesave, atëherë vetëm Ai …

Read More »