Home \ KURAN

KURAN

DOBITË E LEXIMIT TË KUR’ANIT

Ti që i lexon këto dobi, le të jenë për ty stimulim e të fillosh të lexosh sa më tepër nga Kur’ani, qofshin ato edhe vetëm dhjetë ajete në ditë, po ato le të jenë me sinqeritet dhe me përulje se Allahu do të shpërblen shumëfish. Melekët luten për mëshirë …

Read More »