Home \ ZGJODHËM PËR JU (page 10)

ZGJODHËM PËR JU

FJALË NGA PROFETI MUHAMED PËR KOHËT QË JETOJM !!

Transmetohet nga Ebu Hurejre se i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) ka thënë: ” Keni kujdes nga supozimi, sepse supozimi është gënjeshtra më e madhe, mos hulumtoni gabimet e njëri-tjetrit, mos spiunoni njëri-tjetrin, mos e keni zili njëri-tjetrin, mos ia ktheni shpinën njëri-tjetrit dhe mos e urreni njëri-tjetrin, …

Read More »

SHKALLËT E DHIKRIT

shkallet-e-dhikrit

Përmendja e Allahut bëhet me zemër, bëhet me gjuhë dhe bëhet me gjymtyrë. Zemra e përmend Allahun me meditim. Gjuha e përmend Allahun me shqiptim. Gjymtyrët e përmendin Allahun me vepra. Pra, përmendja e Allahut bëhet me zemër, bëhet me gjuhë, si dhe bëhet bashkërisht me zemër dhe me gjuhë. …

Read More »

PISHTAR DHE NDRIÇUES

pishtar-dhe-ndricues

Kur Allahu e përshkroi hënën në Kuran tha: “një Hënë që ndriçon” (El-Furkan: 61), kurse kur e përshkroi diellin tha: “kandil (diell) të shndritshëm” (En-Nebe’: 13).   Kurse kur e përshkroi Muhamedin, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, tha: “(të kemi çuar) si thirrës, që i fton njerëzit …

Read More »

CILËS KATEGORI I TAKON?!

ciles-kategori-i-takon?!

Nëse i mediton njerëzit, do t’i gjesh se janë katër kategorish. Kategoria e parë: E adhurojnë Allahun dhe në jetë janë të lumtur. Kategoria e dytë: E adhurojnë Allahun dhe në jetë janë të pikëlluar. Kategoria e tretë: I bëjnë gjynah Allahut dhe në jetë janë të lumtur. Kategoria e …

Read More »

KUR E DI QË JE MIRË?

kur-e-di-qe-je-mire?

*Kur e ruan gjuhën tënde prej asaj që nuk të intereson. *Kur nuk heq dorë nga pjesa jote e përditshme e leximit të Kuranit, çfarëdo që të ndodhë. *Kur ia do të mirën tjetrit dhe gëzohesh për të. *Kur namazi është më gjëja më e rëndësishme në jetën tënde. *Kur …

Read More »

KUR DHE ÇFARË JANË DËSHIRAT E NJERËZVE?

kur-dhe-cfare-jane-deshirat-e-njerezve?

Allahu i Madhëruar i ka përmendur disa dëshira që do ti shprehin njerëzit, por kur realizimi i atyre dëshirave do të jetë vonë. Mirëpo, nëse në e kuptojmë këtë realitet, do të vërejmë se ne sot mundemi ti realizojmë që mos të na bëhet vonë. Ato dëshira që Allahu i …

Read More »

KËSHILLA TË MREKULLUESHME

keshilla-te-mrekullueshme

1. Zgjohu në mëngjes dhe ti ji i lumtur. 2. Përkujdesu që buzëqeshja të jetë prezente në fytyrën tënde. 3. Bëhu i pari që i përshëndet të tjerët me selam. 4. Thirri njerëzit me emrat e tyre. 5. Bashkëpuno me çdo njeri, sikurse ai të jetë për ty personaliteti më …

Read More »

LLOJET E TË THYERVE SHPIRTËRISHT DHE MËNYRA SE SI TË PËRKUJDESEMI, T’I NGUSHËLLOJMË E T’UA LARGOJMË MËRZINË

llojet-e-te-thyerve-shpirterisht-dhe-menyra-se-si-te-perkujdesemi,-t’i-ngushellojme-e-t’ua-largojme-merzine

Ditëve të sotme nevoja e njerëzve për fjalë mëshiruese, për ngushëllim fisnik, shërbim të mirë dhe angazhim në kryerjen e nevojave të tyre është e domosdoshme dhe e rëndësishme, sidomos në këtë kohë kur është shtuar të folurit dhe janë pakësuar veprat, është paraqitur koprracia lakmuese, egoizmi dhe është përhapur …

Read More »

DOBITË E DHIKRIT

dobite-e-dhikrit

Dhikri ka shumë dobi dhe mirësi që prej tyre përmendësi përfiton në dynja dhe në ahiret. Nga to: • Dhikri e largon shejtanin dhe e thyen atë. • Dhikri e kënaq Allahun. • Dhikri e largon mërzinë dhe pikëllimin nga zemra. • Dhikri i jep zemrës gëzim, lumturi dhe gjerësi. …

Read More »