Home \ ZGJODHËM PËR JU (page 3)

ZGJODHËM PËR JU

EBU HANIFJA DHE RESPEKTIMI I PRINDËRVE

ebu-hanifja-dhe-respektimi-i-prinderve

Imam Ebu Hanife, Allahu e mëshiroftë!, njihej si respektues i madh i prindërve. Ai shpesh lutej dhe kërkonte falje tek Allahu për prindërit e tij, kurse çdo muaj jepte lëmoshë nga njëzet dinarë për ata. Ai thotë: Ndonjëherë shkoja në mexhlisin e Omer ibën Dherit së bashku me nënën time, …

Read More »

A LEJOHËT URIMI I FESTAVE TË JOMUSLIMANËVE?

Çfarë gjykimi ka urimi i jomuslimanëve për festat e tyre Pyetje: I nderuari Shejh Muhamed ibnu Salih el Uthejmin, es-selamu alejkum ue rahmetullah. Kemi disa kolegë pune që janë jobesimtare. Çfarë gjykimi ka nëse i urojmë ata për festën e krishtlindjeve dhe te vitit të ri? Si tu përgjigjemi atyre …

Read More »

TRI GJËRA QË NUK I KE DITUR!!

Tri gjëra duhet të përmbahen: Gjuha, shpirti dhe nervat! Tri gjëra duhet të mbrohen: Feja, nderi dhe vatani! Tri gjëra duhet të lirohemi nga to: Lajkatimi, thashethemet dhe shpërdorimi! Tri gjëra duhet të largohen: Zilia, sherri dhe tallja e tepërt! Tri gjëra janë të mrekullueshme: Dashuria, heshtja dhe falja! Tri …

Read More »

Si t’i bëjmë ballë sprovës së ruajtjes së shikimit ?!

Duke qenë pjesë e kësaj periudhe bashkëkohore në të cilën janë shtuar në masë të jashtzakonshme sprovat për besimtarët musliman, desha që ti sjell në pah me lejen e Allahut disa informata të dobishme të cilët i ka përmendur dijetari, imami i madh i Islamit, Ibn Kajjim El-Xheuzijje, rreth imoralitetit …

Read More »

DISA KËSHILLA TË DOBISHME!!

Nëse njerëzit i sheh se mahniten me ty, dije se ata mahniten me atë të bukurën që Allahu e paraqiti nga ti, dhe ata nuk e dinë atë të keqen që ta fshehu Allahu nga ta. Për këtë arsye falënderoje Allahun dhe mos u bë kryelartë!! 2. Nëse donë të …

Read More »

Ç’MBJELLË, KORRË!

c’mbjelle,-korre!

Një njeri i vjetër në moshë dhe me trup të lodhur ishte shtrirë në spital. Për çdo ditë e vizitonte një djalosh nga një orë e më shumë. Ai i ndihmonte për të ngrënë ushqimin dhe për t’u pastruar. Shpesh e shëtiste atë nëpër kopshtin e spitalit dhe, kështu, plaku …

Read More »

DJALOSHI DHE PROBLEMET E TIJ

djaloshi-dhe-problemet-e-tij

Një djalë i ri iu ankua një dijetarit dhe i tha: – Unë jam një djalosh i ri të cilit dashuria ndaj epsheve dhe pasioneve ka filluar t’i bëhet problemi kryesor. Nuk mund ta ndaloj veten nga shikimi i njerëzve dhe vajzave nëpër tregje! Çfarë më këshilloni dhe sugjeroni të …

Read More »