Home \ ZGJODHËM PËR JU (page 30)

ZGJODHËM PËR JU

Krijoni dezinfektues natyral në kushte shtëpie

Që nga fillimi i përhapjes së koronavirusit e deri tek shpallja pandemi nga OBSH-ja vazhdimisht është paralajmëruar që të lani duart dhe të shmangni afërsinë me njerëzit kështu duke ruajtur vetën dhe të tjerët!. Tani është shumë e vështirë që të gjendet dezinfektues në dyqane e barnatore, prandaj ekzistojnë metoda …

Read More »

DOBITË E TEUBES

dobite-e-teubes

Allahu i Madhëruar ka thënë: ” والله يريد أن يتوب عليكم ” “ All-llahu dëshiron t’ju pranojë pendimin, … “ Nisa: 27 وقال تعالى ” فان يتوبوا يك خيرا لهم “ … Nëse ata pendohen do të jetë më mirë për ta, … “ Teube, 74 Dobitë e pendimit – …

Read More »

KUR SHPIRTI ËSHTË I KËNAQUR

kur-shpirti-eshte-i-kenaqur

Ishte një njeri i varfër, i cili kujdesej për nënën, gruan dhe fëmijët e tij dhe njëkohësisht punonte si shërbëtor te një pasanik. Ishte i sinqertë në punën e tij dhe atë e kryente me përsosmëri. Mirëpo një ditë nga ditët mungoi në punën e tij. Kjo nuk ishte traditë …

Read More »

Nëse je i dëshpëruar, lutju Allahut me këtë lutje

Transmetohet se Pejgamberi alejhi selam ka thënë: “Nëse dikë e zë stresi dhe dëshpërimi dhe thotë: O Allah! Unë jam robi Yt, i biri i robit Tënd dhe i robëreshës Tënde. Udhëzimi im është në dorën Tënde, mbi mua zbatohet vendimi Yt dhe Ti je i drejtë në gjykimin Tënd. …

Read More »

Lutja për pranimin e lutjeve

Lutja për pranimin e lutjeve“… Rabbena tekabbel minna. Inneke entes-Semiul Alimë.”… ﺎَﻨَّﺑَﺭ ْﻞَّﺒَﻘَﺗ ﺎَّﻨِﻣ َﻚَّﻧِﺇ َﺖْﻧَﺃ ُﻢﻴِﻠَﻌْﻟﺍ ُﻊﻴِﻤَّﺴﻟﺍ”O Zoti ynë, pranoje nga ne. Vërtet Ti je Dëgjues, i Ditur.”(El-Bekare, 127)Zoti i Lartmadhëruar gëzohet kur besimtari i lutet Atij, ndërsa hidhërohet kur besimtari e braktis lutjen.Zoti i Lartmadhëruar në Kuranin famëlartë …

Read More »

VDIQ PRANË VËLLAIT TË VET NË VARR

vdiq-prane-vellait-te-vet-ne-varr

Sami ishte një djalosh i cili merrej si shembull për moralin dhe sjelljen e tij. Ishte respektues i madh i prindërve dhe së bashku me vëllain dhe prindërit jetonin në një gjendje të mjerueshme financiare. Një ditë nga ditët prindi e thirri të birin që t’i ankohet për gjendjen e …

Read More »

VLERA E MUSLIMANIT

vlera-e-muslimanit

O muslimanë! Allahu e krijoi Ademin, alejhi selam, me duart e Veta, dhe i urdhëroi melekët t’i bien në sexhde Ademit. Të gjithë i ranë, përveç Iblisit, i cili refuzoi dhe u tregua kryeneç dhe mendjemadh. Me këtë vepër e meritoi të largohet nga mëshira e Allahut. Nga ligjet e …

Read More »

PESË ERRËSIRAT DHE DRITAT E TYRE!

Errësirat janë pesë dhe secila nga to ka nga një dritë ndriçuese: 1. Mëkatet janë errësirë , kurse drita e tyre është pendimi. 2. Varri është errësirë, kurse drita e tij është namazi. 3. Peshorja në Ditën e Kiametit është errësirë, kurse drita e saj është fjala la ilahe il-lAllah. …

Read More »