Home \ ZGJODHËM PËR JU (page 5)

ZGJODHËM PËR JU

GJUHA NGA MJALTI DHE AJO NGA UTHULLA

gjuha-nga-mjalti-dhe-ajo-nga-uthulla

Ishin dy njerëz, fqinj të njëri-tjetrit me shitoret ku punonin. Njëri shiste mjaltë, kurse tjetri shiste uthull. Për çudi, ai që shiste uthull kishte shumë myshteri dhe mblidheshin shumë njerëz në shitoren e tij! Pronari i shitores me mjaltë mendoi në vete se çmimi i lartë i mjaltit është shkak …

Read More »

Dobi nga hadithi i xhumasë

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kush merr gusël (lahet) ditën e xhuma, gusël el-xhenabeh, pastaj shkon herët në xhami, konsiderohet sikur të ketë bërë kurban për Allahun një deve. Kush shkon në orën e dytë, konsiderohet sikur ka …

Read More »

EDUKATA E DISA RREGULLA TË XHUMASË

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 06 ) Edukata dhe rregullat e xhumasë: 1. Shkuarja herët në xhami në ditën e xhuma. 2. Gusli (pastrimi, larja e tërë trupit). 3. Veshja e teshave të reja. 4. Parfymosja. 5. Ecja në këmbë gjatë shkuarjes në xhuma (nëse nuk është vështirë ecja). 6. …

Read More »

TETË ÇËSHTJET

tete-ceshtjet

Një dijetar e pyet nxënësin e vet: – Sa kohë ka që më shoqëron? Ai iu përgjigj: – Tridhjetë e tre vjet. – Çfarë mësove nga unë gjatë kësaj periudhe? – I mësova tetë çështje, – tha nxënësi. – Më shkoi jeta me ty dhe ti nuk mësove gjë tjetër, …

Read More »

TREGIMI PËR KATËR GRATË

tregimi-per-kater-grate

Në të kaluarën kishte qenë një mbret që i kishte pasur katër gra. Gruan e katërt e donte shumë, aq shumë saqë çmendej pas saj dhe vepronte çdo gjë që ishte e mundur për ta kënaqur. Edhe të tretën e donte gjithashtu, mirëpo e ndjente se ajo dëshironte të largohet …

Read More »

NAMAZI I XHUMASË

Allahu ka obliguar ditën e xhuma (të premte), në kohën e namazit të drekës, njërin prej riteve më madhështorë dhe më obligativ të Islamit. Në të muslimanët tubohen një herë në javë, dëgjojnë këshilla e orientime që i paraqet imami i xhumasë e më pas falin namazin e xhumasë. Vlera e …

Read More »