Home Uncategorized DHJETËSHI I FUNDIT

DHJETËSHI I FUNDIT

Aisheja (radijAllahu anha) rrëfente për të dërguarin e Allahut (sal-Allahu alejhi ve selem) dhe thoshte: “kur vinin dhjetë netët e fundit, ai shtrëngonte brezin e tij, e gjallëronte natën (me namaz) dhe zgjonte familjen e tij”.

E shënon Buhariu dhe Muslimi

Njashtu thuhet: “ai angazhohej shumë më tepër në këto dhjetë, se sa në ditët e para”

Ishte zakon i pejgamberit (alejhi selam) t’i zgjonte anëtarët e familjes për namaz, prej atyre që kishin mundësi të falen.
Dhe atë duke lënë anash diç që është e lejuar, sikur gjumi, e ndeja me familjen.

T’i ftojmë, t’ju tregojmë, e t’i mësojmë, të mos na ikin vlerat e mëdha të këtyre netëve.

Duaje familjen dhe udhëzoi ata për namaz

#përkthim
Hoxhë Shpend Zeneli