Home Ahlak E KËRKOVA NGA ALLAHU XHENETIN, MA DHA DYNJANË!

E KËRKOVA NGA ALLAHU XHENETIN, MA DHA DYNJANË!

Një nga njerëzit e mirë thotë:

E kërkova nga Allahu urtësinë, më dha probleme që t’i zgjidh.

E kërkova nga Allahu durimin, më dha sprova që t’i përballoj.

E kërkova nga Allahu fuqinë, më dha vështirësi që t’i tejkaloj.

E kërkova nga Allahu sinqeritetin, më dha dhimbje të më pastrojë.

E kërkova nga Allahu Xhenetin, ma dha dynjanë që të përfitoj nga ajo dhe nëpërmjet saj ta fitoj ahiretin.

Nga arabisht: Irfan JAHIU