Home ZGJODHËM PËR JU Fjala, e cila i ruan vendet e turpshme të njeriut nga vështrimet...

Fjala, e cila i ruan vendet e turpshme të njeriut nga vështrimet e xhinnëve kur hyn në banjo

Muhammedi alejhis-selam thotë: ” Fjala, e cila i ruan vendet e turpshme të njeriut nga vështrimet e xhinnëve kur hyn në banjo apo nevojtore, është:

BISMIL-LAHI, ALL-LLAHUMME INNI E’UDHU BIKE MINEL HUBTHI VEL HABAITH [” Me emër të All-llahut, o Zot, më ruaj nga e ndyra dhe ndytësirat “.] (Buhariu dhe Muslimi nga Enes bin Maliku).

  1. b) Kur dalim nga banjoja apo nevojtorja themi:

GUFRANEKE [“Kërkoj faljen tënde o Zot “.] (Hadithi hasen, Ebu Davudi dhe Tirmidhiu nga Aisheja, nëna e besimtarëve).