Home \ Hadithe te shkurtra \ Hadithe te shkurtra 1

Hadithe te shkurtra 1

1. Ebu Hurejra transmeton se i Dërguari i Allahut (alejhi selam), tha: “Kjo botë është burgu i besimtarit dhe xheneti i jobesimtarit.”

[Muslimi]