Home Hadithe te shkurtra Hadithe te shkurtra 10

Hadithe te shkurtra 10

10. Abu Umama Sudejj ibn Axhlan al-Bahili ka thënë:”E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut, (alejhi selam), duke folur në haxhin e lamtumirës. Ai tha, ‘Ke frikë All-llahun, fali pesë kohet e namazit, agjëro muajin (Ramazanin), paguaje Zekatin për pasurinë tuaj dhe binduni udhëheqësit tuaj dhe ju do të hyni në Xhenetin e Zotit tuaj.”

[Et-Tirmidhi]