Home Hadithe te shkurtra Hadithe te shkurtra 4

Hadithe te shkurtra 4

4. Sahl ibn Sad transmeton se i Dërguari i Allahut (alejhi selam), tha: “Kushdo që kujdeset për hir Timin çka ka ndërmjet nofullave të tij dhe çfarë është në mes këmbëve të tij, unë do ta ruaj Xhenetin për të.”

[mutefekun alejh]