Home Hadithe te shkurtra Hadithe te shkurtra 5

Hadithe te shkurtra 5

5. Enesi transmeton se Profeti (alejhi selam), tha: “Asnjëri prej jush nuk mund të thotë se me të vërtetë ka besuar për derisa ai të mos e dëshiron për vëllain e tij atë që e dëshiron për veten e tij”.

[mutefekun alejh]