Home Hadithe te shkurtra Hadithe te shkurtra 6

Hadithe te shkurtra 6

6. An-Nu’man ibn Bashir transmeton se i Dërguari i Allahut (alejhi selam), tha: “Shembulli i besimtarëve në dashurin e ndërsjellë të tyre, mëshirën dhe kujdesin është si i një trupi. Kur një gjymtyrë e tij (trupit) ankon, pjesa tjetër e trupit bie me pagjumësi dhe temperaturë.”

[mutefekun alejh]