Home Ahlak KUR E DI QË JE MIRË?

KUR E DI QË JE MIRË?

*Kur e ruan gjuhën tënde prej asaj që nuk të intereson.
*Kur nuk heq dorë nga pjesa jote e përditshme e leximit të Kuranit, çfarëdo që të ndodhë.
*Kur ia do të mirën tjetrit dhe gëzohesh për të.
*Kur namazi është më gjëja më e rëndësishme në jetën tënde.
*Kur e mbush kohën me veprimtari dhe ndien në vete që nuk ke kohë të lirë, përveç rasteve të rralla.
*Kur flet me anëtarët e familjes me gjithë kënaqësi dhe me ta e gjen lumturinë.
*Kur…
Nga arabishtja: Irfan JAHIU