Home \ ZGJODHËM PËR JU \ Kur i kërkoj bashkëshortit diçka, më thotë shko puno ashtu si punoj unë!

Kur i kërkoj bashkëshortit diçka, më thotë shko puno ashtu si punoj unë!

Kur i kërkoj bashkëshortit diçka, më thotë shko puno ashtu si punoj unë! Dr. Imam Ahmed Kalaja