Home ZGJODHËM PËR JU Lutja ndaj cytjeve të shejtanit dhe mosafrimit të tyre

Lutja ndaj cytjeve të shejtanit dhe mosafrimit të tyre

“Rabbi eudhu bike min hemezatish-shejatinë, ve eudhu bike rabbi en jahdurunë.”
… ِّﺏَﺭ ُﺫﻮُﻋَﺃ َﻚِﺑ ْﻦِﻣ ِﺕﺍَﺰَﻤَﻫ . ِﻦﻴِﻃﺎَﻴَّﺸﻟﺍ
ُﺫﻮُﻋَﺃَﻭ َﻚِﺑ ِّﺏَﺭ ِﻥﻭُﺮُﻀْﺤَﻳ ْﻥَﺃ .
“O Zoti im, unë kërkoj mbrojtje prej Teje (mbështetem te Ti) prej cytjeve (prekjeve dhe ngacmimeve) të djajve, dhe mbështetem te Ti që ata të mos më afrohen.”
(El-Muëminunë, 98)