Home ZGJODHËM PËR JU Lutja për shërim nga plogështia dhe nga çdo sëmundjeje

Lutja për shërim nga plogështia dhe nga çdo sëmundjeje

Lutja për shërim nga plogështia dhe nga çdo sëmundjeje
“Ennij messenijed-durr-rru ve ente erhamurr-rrahiminë.”
… ﻲِّﻧَﺃ َﻲِﻨَّﺴَﻣ ُّﺮُّﻀﻟﺍ َﺖْﻧَﺃَﻭ َﻦﻴِﻤِﺣﺍَّﺮﻟﺍ ُﻢَﺣْﺭَﺃ
“vërtetë më ka kapluar plogështia dhe Ti je më i mëshirshmi i të gjithë mëshiruesve.”
(Enbija, 83)