Home \ ZGJODHËM PËR JU \ Lutje për tu mbrojtur nga e keqja

Lutje për tu mbrojtur nga e keqja

Një  lutje për tu mbrojtur nga e keqja
Haula Bintu Hakimi tregon se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut të thotë:
“Kushdo që ndalet në një vend dhe thotë aty: “Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut nga e keqja e asaj që Ai ka krijuar!” (Eudhu bi kelimatil-lahi tammati min sherri ma haleka), nuk ka për ti bërë keq asgjë, derisa të zhvendoset nga ai vënd.”
(Muslimi)