Home ZGJODHËM PËR JU Lutje të kërkojmë më të mirën nga Zoti i Gjithësise ,lutje që...

Lutje të kërkojmë më të mirën nga Zoti i Gjithësise ,lutje që kemi nevojë

Allahume inni es’eluke minhu nebijuke Muhamedun we neudhu bike min sherri nesteadheke minhu nebijuke Muhamedun sal’Allahu alejhi we seleme, we entel musteanu we ilejkel beleg, we la hawle we la kuwete ilâ bi’Lah
“Allahu im, ne kërkojmë prej Teje çdo të mirë që e ka kërkuar prej Teje Pejgamberi Yt Muhammedi paqja dhe mëshira e Allahut qoft mbi të dhe kërkojmë strehim prej Teje nga çdo e keqe nga e cila ka kërkuar strehim te Ti Pejgamberi Yt Muhammedi paqja dhe mêshira e Allahut qoftë mbi te.
Ti je Ndihmës, Ty të mbetet kumtimi dhe s’ka mundësi e fuqi vetëm se me Allahun Fuqiplotë}