Home ZGJODHËM PËR JU Mënyrë tjetër e shërimit është edhe të vihet dora në kokën e...

Mënyrë tjetër e shërimit është edhe të vihet dora në kokën e atij që e kanë marrë mësysh dhe të lexohet duaja

Mënyrë tjetër e shërimit është edhe të vihet dora në kokën e atij që e kanë marrë mësysh dhe të lexohet duaja: “Bismil-lahi erkike, min kul-li dain ju’dhike, min kul-li nefsin ev ajnin hasidin Allahu jeshfike, bismil-lahi erkike.”
Në emër të Allahut të bëj rukje prej çdo sëmundjeje që të mundon, prej çdo të keqeje të ndokujt apo mësyshit, Allahu të shëron. Në emër të Allahut të bëj rukje!” Shënon Muslimi.
Ose të lexohet duaja: “Allahume! Raben-nasi, idh~hebil-be’s ishfi, Entesh-Shafi la shifae il-la shifaeke shifaen la jugadiru sekamen.”
O Allahu im, o Zoti i njerëzve, largo dëshpërimin! Shëro, se Ti je Shërues! Nuk ka shërim pos shërimit Tënd, shërim i cili nuk sjell sëmundje.” Shënon Muslimi.
Ose lexohen suret Ihlas, Felek dhe Nas.