Home \ ZGJODHËM PËR JU \ Ndalo, mos u ul mbi ”problemin” !

Ndalo, mos u ul mbi ”problemin” !

Ndalo, mos u ul mbi ”problemin” !

Vendosja e kuletes ne gjepin e pasem dhe ulja mbi te shkaketon prishje te baraspeshes se kockave dhe demtim te diskut ndermjet unazor.

* S H P E R N D A J E *