Recent Posts

A duhet ta falësh namazin e Xhumasë kur je me Covid

a-duhet-ta-falesh-namazin-e-xhumase-kur-je-me-covid

Pyetje: Gruaja ime pasi bëri testin për infektimin nga Covid-19 doli pozitive, ndërsa unë për momentin nuk kam shenja, por nuk e di nëse jam i infektuar edhe unë apo jo. A mund të shkoj në xhami për të falur namazin e xhumasë? Përgjigje: Kemi përmendur në fetva të kaluara, …

Read More »

Jep lemoshë sa do pak

jep-lemoshe-sa-do-pak

Ngrohja, sadakaja më e mirë në këtë kohë! Në këto ditë të ftohta, sadakaja dhe shpenzimi më i mirë që mund të bëjmë, është që të ngrohim shtëpitë tona, të prindërve dhe të afërmve. Pastaj, nëse e kemi mundësinë, të shpenzojmë sa të mundemi edhe për nevojtarët rreth nesh, në …

Read More »

Një shtëpi në Xhennet për atë…!

nje-shtepi-ne-xhennet-per-ate…!

Një shtëpi në Xhennet për atë…! Transmetohet nga Ibn Umeri -Allahu qoftë i kënaqur prej të dyve- se i dërguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- ka thënë: “Unë jam garantuesi i një shtëpie në fund të xhennetit për atë që lë …

Read More »

Shenja e dashurisë së Zotit

shenja-e-dashurise-se-zotit

Shenja e dashurisë së Zotit Transmeton Abdullah ibn Mesudi se Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë:” Vërtetë Allahu mund t’i japë pasuri njerëzve që i do por dhe atyre që nuk i do, ndërsa besimin ia jep vetëm dikujt që e do…” Transmeton Taberani dhe e ka saktësuar Albani …

Read More »

A lejohet të betohem “Pasha Kuranin”?

a-lejohet-te-betohem-“pasha-kuranin”?

A lejohet të betohem “Pasha Kuranin”? Rreth betimit “Pasha Kuranin” ka mospajtime te dijetarët. Fjala “Kuran” është Cilësi e Allahut. Betimi në cilësitë e Allahut lejohet. Ky është mendimi më i saktë, edhe pse ka mendim të dijetarëve se kjo nuk lejohet. Nëse betohesh “Pasha Kuranin” duke pasur për qëllim …

Read More »

10 hadithe te bukura

10-hadithe-te-bukura

Profeti ﷺ ka thënë: ‘’Kush merr rrugën për kërkimin e dijes, Allahu ja lehtëson rrugën për në xhennet.’’ Muslimi Profeti ﷺ ka thënë: ‘’Atij të cilit Allahu ja do të mirën, ja mundëson ta kuptojë dhe mësojë fenë.’’ Buhariu dhe Muslimi Profeti ﷺ ka thënë: ‘’Kur vdes njeriu i ndalen …

Read More »