Recent Posts

E dimë fuqinë e Istigfarit ?

Është premtim i Allahut të Madhërishëm që kur dikush të bëj istigfar, kur dikush të kërkoj falje nga Allahu xh.sh, Ai do t’ua hap rrugët e suksesit, do t’u lëshoj shi të bereqetshëm, do t’i gëzoj me fëmijë dhe pasuri… Allahu na flet me gjuhën e Nuhit a.s., kur i …

Read More »

17 Shkataret qe japin dhimbje te kokes ! Mjeksia Islame

Ka shumë lloje të dhembjeve së kokës, që vijnë nga shkaktarë të ndryshëm, si: Së pari, kur një nga katër gjendjet themelore të trupit (ftohtësia, nxehtësia, thatësia dhe lagështia) bëhet mbizotëruese ndaj të tjerave. Ulcera në stomak, sepse nervat cefalikë (të trurit) janë të lidhura me stomakun. Gazra të ngjeshur …

Read More »

NDAJI VETËM 10 MINUTA, DO TA FITOSH KËTË SHPËRBLIM TË MADH!

Nga Ebu Hurejre (r.a.) transmetohet se Pejgamberi (savs) ka thënë:“Kush thotë nga 100 herë në ditë:»La ilahe il-lallahu vahdehu la sherike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu, ve huve ‘ala kul-li shej in kadir«,– do ta ketë shpërblimin e lirimit të 10 robërve,– do t’i shkruhen 100 sevape (vepra të mira) dhe– …

Read More »