Recent Posts

A LEJOHËT URIMI I FESTAVE TË JOMUSLIMANËVE?

Çfarë gjykimi ka urimi i jomuslimanëve për festat e tyre Pyetje: I nderuari Shejh Muhamed ibnu Salih el Uthejmin, es-selamu alejkum ue rahmetullah. Kemi disa kolegë pune që janë jobesimtare. Çfarë gjykimi ka nëse i urojmë ata për festën e krishtlindjeve dhe te vitit të ri? Si tu përgjigjemi atyre …

Read More »

TRI GJËRA QË NUK I KE DITUR!!

Tri gjëra duhet të përmbahen: Gjuha, shpirti dhe nervat! Tri gjëra duhet të mbrohen: Feja, nderi dhe vatani! Tri gjëra duhet të lirohemi nga to: Lajkatimi, thashethemet dhe shpërdorimi! Tri gjëra duhet të largohen: Zilia, sherri dhe tallja e tepërt! Tri gjëra janë të mrekullueshme: Dashuria, heshtja dhe falja! Tri …

Read More »

Si t’i bëjmë ballë sprovës së ruajtjes së shikimit ?!

Duke qenë pjesë e kësaj periudhe bashkëkohore në të cilën janë shtuar në masë të jashtzakonshme sprovat për besimtarët musliman, desha që ti sjell në pah me lejen e Allahut disa informata të dobishme të cilët i ka përmendur dijetari, imami i madh i Islamit, Ibn Kajjim El-Xheuzijje, rreth imoralitetit …

Read More »

DISA KËSHILLA TË DOBISHME!!

Nëse njerëzit i sheh se mahniten me ty, dije se ata mahniten me atë të bukurën që Allahu e paraqiti nga ti, dhe ata nuk e dinë atë të keqen që ta fshehu Allahu nga ta. Për këtë arsye falënderoje Allahun dhe mos u bë kryelartë!! 2. Nëse donë të …

Read More »

SI TË FALEN MËKATET SI DITËN QË TË KA LINDUR NËNA?

Amër bin Abese -radijAllahu anhu- transmeton se i dërguari i Allahut -sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Çdonjërit prej jush që merr abdest dhe shpëlan gojën dhe hundën, gjynahet e fytyrës së tij do t’i dalin nga goja dhe nga hunda. Dhe kur e lan fytyrën e tij siç ka …

Read More »

Tregimi për sakrificën e një nëne për djalin e saj të sëmurë

Djali i saj kishte nevojë për një shkollë të veçantë, kështu që ajo themeloi një për të rinjtë sikurse djali i saj. “Eshref, a dëshiron të më thuash diçka?”, e pyeti djalin e saj Faraliza Zejnal. Ai lëshoi një buzëqeshje të qetë dhe të çuditshme, pastaj filloi të shkruajë në …

Read More »