Recent Posts

LUTJA MË E ZGJEDHUR PËR KËRKIMFALJE TE ALLAHU

Ska dyshim se njeriu nuk mund t’i ikë mëkatëve plotësisht dhe të jetë i pagabuar, për këtë Allahu i Madhërishëm ia dha mundësinë që të kërkojë falje për mëkatet e bëra. Lutja më e preferuar me të cilën kërkohet falje është lutja që emërtohet edhe si ‘zotëria i istigfarit’. Ajo …

Read More »

Lutja kur veshtirsohet ndonje pune

Trasmeton Enesi r.a. se Profeti Muhammed a.s. ka thene se: Kur ndonjerit i veshtirsohet ndonje pune le te thote kete lutje: “All-llahumme la sehle il-la ma xhealtehu sehlen ve ente texh-alul hazene idha shi-te sehla.” d.m.th; “O Allahu im! Ska lehtesi pervec asaj qe Ti (Allah) e ben te lehte. …

Read More »

KJO ËSHTË VLERA E DITËS SË XHUMA !!

Vlerat e ditës së xhuma: Nuk ekzistojnë polemika mes dijetarëve se dita e xhuma është dita më e vlefshme e javës, madje është dita më e mirë në të cilën shkëlqejnë rrezet e diellit. Ebu Hurejra përcjell se i Dërguari i Allahut (SalAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Dita më …

Read More »