Home Uncategorized PESË ERRËSIRAT DHE DRITAT E TYRE!

PESË ERRËSIRAT DHE DRITAT E TYRE!

Errësirat janë pesë dhe secila nga to ka nga një dritë ndriçuese:

1. Mëkatet janë errësirë , kurse drita e tyre është pendimi.

2. Varri është errësirë, kurse drita e tij është namazi.

3. Peshorja në Ditën e Kiametit është errësirë, kurse drita e saj është fjala la ilahe il-lAllah.

4. Ura e Siratit është errësirë , kurse drita e saj është bindja.

5. Ahireti është errësirë, kurse drita e tij është vepra e mirë.

Marrë nga libri: Fjalë me të shtrenjëta se ari

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com