Home ZGJODHËM PËR JU SHKAQET QË LEHTËSOJNË FALJEN E NAMAZIT TË NATËS

SHKAQET QË LEHTËSOJNË FALJEN E NAMAZIT TË NATËS

MËSIME DHE POROSI ISLAME

Shkaqet që lehtësojnë faljen e namazit të natës:
1. Duke mos e tepruar në ushqim dhe pirje, ngase një gjë e tillë sjell gjumin.
2. Duke mos e lodhur trupin gjatë ditë me gjëra që nuk kanë vlerë.
3. Duke e shfrytëzuar kohën për të fjetur pas namazit tê drekës, ngase një gjë e tillë e lehtëson faljen e namazit të natës në Ramazan.
4. Duke i ruajtur gjymtyrët e trupit gjatë ditës nga mëkatet, ngase mëkatet pamundësojnë faljen e namazit të natës dhe shijimit të tij.
5. Duke e ruajtur zemrën nga xhelozia, barjta e fjalëve dhe përgojimi i muslimanëve.
6. Duke e ruajtur veten nga veprimi i gjërave të shpikura dhe prezentimin në to, bidatet e ndryshme.
7. Duke mos u dhënë shumë pas gjërave dhe bukurive të dynjasë.
8. Duke u frikësuar se do të jetë ky namazi dhe ramazani i fundit i jetës së tij në këtë dynja.
9. Duke lexuar dhe ndëgjuar ligjerata të cilat flasin mbi vlerën e namazit të natës.
10. Duke i vepruar të gjitha veprat vetëm për hir të Allahut të Madhëruar.

Ebu Hamid el Gazali