Home Ahlak SHPIRTI MË NXITË DREJT GJYNAHEVE, MË KËSHILLO!

SHPIRTI MË NXITË DREJT GJYNAHEVE, MË KËSHILLO!

U nis një njeri drejt Ibrahim Ed’hemit, Allahu e mëshiroftë!, dhe i tha:
– O shejh, shpirti më nxitë kah gjynahet. Më këshillo me ndonjë këshillë!
Ibrahim Ed’hemi iu përgjigj:
– Nëse shpirti të thërret t’i bësh gjynah Allahut, bëji gjynah, s’ka gjë, mirëpo nga unë i ke pesë kushte.
– Po, urdhëro! – i tha njeriu.
Ibrahim Ed’hemi i tha:
– Nëse dëshiron t’i bësh gjynah Allahut, fshehu në një vend ku nuk të sheh Allahu!
-SubhanAllah! Si të fshihem nga Ai, kur nga Ai nuk mundet të fshihet asgjë.
Ibrahim Ed’hemi i tha:
– SubhanAllah! A nuk të vjen turp t’i bësh mëkat Allahut, kur Ai të sheh?!
Njeriu heshti dhe i tha:
– Më shto nga këshillat!
Ibrahim Ed’hemi i tha:
– Nëse do t’i bësh Allahut gjynah, mos i bën mbi Tokë!
– SubhanAllah! E ku të shkoj, kur çdo gjë në kozmos është e Tij?! – ia ktheu njeriu.
Ibrahim Ed’hemi i tha:
– SubhanAllah! A nuk të vjen turp t’i bësh mëkat Allahut dhe ti banon mbi Tokë?!
– Më shto nga këshillat!
Ibrahim Ed’hemi i tha:
– Nëse do t’i bësh Allahut gjynah, mos ha nga risku i Tij!
– SubhanAllah! E si të jetoj kur të gjitha begatitë janë nga Ai?!
Ibrahim Ed’hemi i tha:
– SubhanAllah! A nuk të vjen turp t’i bësh mëkat Allahut, kur Ai të ushqen, të jep të pish e ta ruan fuqinë?!
– Më shto nga këshillat!
Ibrahim Ed’hemi i tha:
– Nëse do t’i bësh Allahut gjynah dhe vijnë melekët që të të marrin dhe të të dërgojnë në Xhehenem, mos shko me ta!
Njeriu i tha:
– SubhanAllah! E nga të marr unë fuqi t’u kundërvihem atyre?! Ata janë të forta dhe do të më udhëheqin nga të duan.
Ibrahim Ed’hemi i tha:
– Nëse i lexon mëkatet e tua në fletushka, mohoi ato se i ke bërë!
Njeriu i tha:
– SubhanAllah! E ku janë melekët fisnikë që i shënojnë veprat?! Ku janë melekët që përkujdesen për mua?! Ku janë dëshmitarët që do të flasin për mua?!
Njeriu filloi të qajë, të ecë dhe t’i përsëritë fjalët: “SubhanAllah! E ku janë melekët fisnikë që i shënojnë veprat?! Ku janë melekët që përkujdesen për mua?! Ku janë dëshmitarët që do të flasin për mua?!”
Nga arabishtja: Irfan JAHIU