Home ZGJODHËM PËR JU Si të marrësh shpërblimin sikur je falur gjithë natën, duke qenë në...

Si të marrësh shpërblimin sikur je falur gjithë natën, duke qenë në krevatin tënd?

Si të marrësh shpërblimin sikur je falur gjithë natën, duke qenë në krevatin tënd?

Prej khalifit të tretë të besimtarëve, Uthman i biri Affanit -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- i cili ka thënë:

“Kam dëgjuar të dërguarin e Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- të thotë:

“Kush fal Jacinë me xhemat është njësoj sikur të jetë fal gjysmën e natës dhe kush fal Sabahun me xhemat është njësoj sikur të jetë fal gjithë natën”.

Transmeton imam Muslimi -Allahu e mëshiroftë-.

Ka thënë dijetari i nderuar, Ibn Uthejmini -Allahu e mëshiroftë-:
“Kjo është mirësi madhështore, që do të thotë: njësoj sikur të falesh gjithë natën, duke qenë në krevatin tënd, e kjo nëse fal Sabahun me xhemat dhe Jacinë me xhemat”.

📚 شرح رياض الصالحين ٨٢/٥

Brulind Callari

The post Si të marrësh shpërblimin sikur je falur gjithë natën, duke qenë në krevatin tënd? appeared first on xhamiambret.com.