Home ZGJODHËM PËR JU Unë di se vetëm qumështi zëvendëson çdo lloj ushqimi e pijeje

Unë di se vetëm qumështi zëvendëson çdo lloj ushqimi e pijeje

Transmetohet nga Ibn Abbasi, radijallahu anhu, se i Dërguari i Allahut, alejhi selam, ka thënë: “Kur Allahu i dhuron dikujt një ushqim, ai le të thotë: “O Allah! Na dhuro begati në të dhe na dhuro ushqim më të mirë se ai…” Ndërsa, kur Allahu i dhuron dikujt qumësht, ai le të thotë: “O Allah, na dhuro begati në të dhe na e shto atë.” Unë di se vetëm qumështi zëvendëson çdo lloj ushqimi e pijeje.” (Ebu Daudi, Tirmidhiu, Ibn Maxhe, Ahmedi)…