Home ZGJODHËM PËR JU Veprat e mira janë

Veprat e mira janë

Shejkh Ibn el Uthejmini ka thënë:

Veprat e mira janë:Çdo vepër që të afron te Allahu,dhe kjo vepër nuk mund të jetë e mirë pa ploitësuar dy kushte:1-

Sinqeriteti për Allahun e Lartësuar.

2- Pasimi i Profetit të Tij (salallahu alejhi ue selem ).

1-Sinqeriteti për Allahun: Mos të kesh qëllim me veprën të dukesh tek njerëzit, të jetë qëllimi jot shpërblimi i Allahut dhe bota tjetër.

2-Pasimi : Dmth pasimi i Profetit salallahu alejhi ue selem duke mos vepruar bidate, sepse bidati edhe nëse njeriu është i sinqertë në veprimin e tij ,është i refuzuar.

Bledar Hasanaj

The post Veprat e mira janë appeared first on xhamiambret.com.