Recent Posts

VLERA E DITËS SË XHUMA

Dita e xhumasë është ajo ditë për të cilën Pejgamberi, sal-allahu alejhi ue selem, ka thënë: “Dita më e mirë që ka lindur dielli është dita e xhumasë”. Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë, thotë: “Prej udhëzimit të Pejgamberit, sal-allahu alejhi ue selem, ishte madhërimi i kësaj dite, fisnikërimi i saj, dhe dallimi i saj …

Read More »

SALAVATET DHE SELAMET NË DITËN E XHUMA !!

Dita e xhuma është dita më e zgjedhur e javës, për këtë Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem na porositi që të dërgojmë salavate se selame mbi të me intenzitet më të shtuar. Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Dita më e mirë nga ditët e juaja është dita e …

Read More »

Lutje para gjumit

– “Bismike Rabbi ved’atu xhenbi ve bike erfeuhu fe in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fahfedhha bima tahfedhu bihi idadekes-salihin”– “Me emrin Tënd, o Zoti im, bie në gjumë dhe me emrin tënd ngritem. Nëse ma merr shpirtin më mëshiro, e nëse e dërgon (në trupin tim), më mbro …

Read More »

A e dini se ku shkon dielli kur perëndon?

Ebu Dherri thotë: “Pejgamberi [salallahu alejhi ue selam] më pyeti: “A e di ku shkon dielli, kur perëndon?” Thashë: “Nuk e di”. Ai tha: “Ai udhëton, derisa të bjerë në sexhde nën Fronin dhe kërkon leje për t’u ngritur prapë. Por, do të vijë koha kur do t’i thuhet: ‘Kthehu …

Read More »