Recent Posts

Për një gjumë të rehatshëm!

Për një gjumë të rehatshëm! Aishja radijAllahu anha ka thënë: sa herë që i dërguari i Allahut alejhi selam shkonte të flinte, ai i bashkonte shuplakat e dorës, frynte në to dhe lexonte suret : El Ihlas, El Felek, En Nas, pastaj fërkonte me to trupin aq sa mund të …

Read More »

Shikoni si qendroni me keto 44 pyetje !?

ke falur të gjitha namazet me xhemat dhe a je kujdesur ta zësh safin e parë? 2. A ke lexuar diç nga Libri i Allahut me meditim? 3. A i ke falur nafilet, si: nafilet e namuzeve, duhanë, vitrin? 4. A e ke lutur Allahun me sinqeritet, a i je …

Read More »

DISA KËSHILLA TË DOBISHME!!

Nëse njerëzit i sheh se mahniten me ty, dije se ata mahniten me atë të bukurën që Allahu e paraqiti nga ti, dhe ata nuk e dinë atë të keqen që ta fshehu Allahu nga ta. Për këtë arsye falënderoje Allahun dhe mos u bë kryelartë!! 2. Nëse donë të …

Read More »

Pse nuk shof asnje këpucë në këmbët e tua “?

Një njeri nga shokët e të Dërguarit (paqja e Allahut qoft mbi të) udhëtoi deri tek Fadalah ibn Ubejd (Allahu qoft i kënaqur me të) kur ai ishte në Egjipt. Pas një bisede të shkurtër ai e pyeti atë: “ Pse nuk shof asnje këpucë në këmbët e tua “? …

Read More »