Home \ VIDEO \ Hoxhe Shefqet Krasniqi \ 06. “Prej cilës moshë obligohet agjërimi?” – Dr. Shefqet Krasniqi

06. “Prej cilës moshë obligohet agjërimi?” – Dr. Shefqet Krasniqi