Home \ VIDEO \ Hoxhe Shefqet Krasniqi \ 10. “Agjërimi i udhëtarit” – Dr. Shefqet Krasniqi

10. “Agjërimi i udhëtarit” – Dr. Shefqet Krasniqi