Home \ Aktuale \ 3 Gjërat më të shtrenjta dhe më me vlerë janë:

3 Gjërat më të shtrenjta dhe më me vlerë janë:

Imam Shafiu,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- ka thënë:

”Gjërat më të shtrenjta dhe më me vlerë janë:
1. Bujaria në varfëri dhe skamje.
2. Devotshmëria në vetmi.
3. Thënia dhe shpalosja e hakut (të vërtetës) para kujtdo qoftë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: