Home PYETJE PERGJIGJE A e prishet agjërimi nëse i sëmuri ka gjakderdhje?

A e prishet agjërimi nëse i sëmuri ka gjakderdhje?

Pyetja:Nëse ndodh që i sëmuri ka gjakderdhje duke qenë agjërueshëm, a e prish agjërimin në këtë rast, pa marrë parasysh se i shumë apo i paktë është ky gjak.

Përgjija:Gjakderdhja pa dashje shumë apo pak nuk ndikon tek agjëruesi (që t`ia prishë agjërimin) pasi kjo ndodh pa qëllimin e agjëruesit. Kjo është e njëjtë sikur të lëndohet diku apo pas nxjerrjes së dhëmbit ka gjakderdhje dhe është e njëjtë se është bërë pa dashjen e tij. Agjërimi prishet kur bëhet nxjerrja e gjakut me vetëdashje si p.sh.: hixhamja apo të dhuruarit e gjakut.

Marrë nga libri: “Fetva të fikhut rreth çështjeve mjekësore të Ramazanit”
Shejh Salih Feuzan