Home PYETJE PERGJIGJE A prishet agjërimi nga depërtimi i ujit gjatë abdesit?

A prishet agjërimi nga depërtimi i ujit gjatë abdesit?

Pyetje: “Nëse pa dashje depërton uji në fyt gjatë larjes së gojës dhe hundës në abdes nga agjëruesi, a prishet agjërimi i tij?” Përgjigje: “Nëse agjëruesit gjatë larjes së gojës dhe hundës i ka depërtuar uji në brendësinë e tij nuk i prishet agjërimi, sepse ai nuk ka pasur për qëllim një gjë të tillë.Thotë Allahu i Madhërishëm: “…Nuk është gjynah nëse gaboni, por është gjynah, kur zemrat tuaja bëjnë faj me qëllim…” (El-ahzab 5)”.

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)Burimi: Fikhul-ibadatp.m.