Home \ 99 EMRAT

99 EMRAT

EMRI MË I MADH I ALLAHUT

Emri “Allah” është emri më i madh nga gjithë Emrat e Tij të Bukur me anë të së cilave plotësohen kërkesat tona dhe u përgjigjet lutjeve tona. Shejh Seidi, Allahu e mëshiroftë, na paralajmëroi për një gabim, se njerëzit menduan që emrin më të madh të Allahut e di vetëm …

Read More »

99 EMRAT TË ALLAHUT

“All-llahu ka emrat më të mirë, andaj Atë thirreni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e Tij. Ata kanë për t’u shpërblyer (me dënim) për veprimet e tyre”. Ebu Hurejra radijAll-llahu anhu, ka thënë: “I Dërguari i All-llahut alejhis-selam ka thënë: “All-llahu xhel-le shanuhu i ka 99 em­ra, …

Read More »