Home \ Ahlak (page 10)

Ahlak

ZILIA DHE DËMI I SAJ

zilia-dhe-demi-i-saj

Zilia është cilësi e qortuar dhe e ligë. Allahu na paralajmëroi se është nga cilësitë më të mëdha të sherrit dhe na paralajmëroi që të mos përshkruhemi me këtë cilësi dhe t’i pastrojmë shpirtrat nga ajo. I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, paralajmëroi duke …

Read More »

THATËSIA SHPIRTËRORE

thatesia-shpirterore

Si mund ta zbulosh se ke thatësirë shpirtërore?! Dhe ne, a e ndiejmë atë sikurse e ndiejmë urinë, etjen dhe dhembjen?! Përgjigjen e kësaj pyetjeje do ta kërkojmë nëpërmjet disa shembujve në vazhdim: – Shembull i parë: Namazi…. Kur falemi, a jemi në gjendje të ndiejmë përulje, frikë dhe kënaqësi? …

Read More »

VESVESET E SHEJTANIT DHE MBROJTJA PREJ TIJ

vesveset-e-shejtanit-dhe-mbrojtja-prej-tij

Allahu, azze ue xhel, thotë: “Kur dëshiron të lexosh Kur’anin, kërko mbrojtjen e Allahut kundër djallit të mallkuar, sepse, në të vërtetë, djalli nuk ka kurrfarë pushteti mbi ata që besojnë dhe mbështeten tek Zoti i tyre. Pushteti i djallit është vetëm mbi ata, që i binden atij dhe adhurojnë …

Read More »

DEGËT NGA ARI

deget-nga-ari

Dega e parë: Allahu është i Vetmi që e posedon lumturinë e të tjerëve, mos kërko dhe mos hulumto lumturi nga të tjerët, po atë kërkoje vetëm se nga Allahu. Dega e dytë: Menduan pasanikët se lumturia gjendet në pasuri, dhe menduan mbretërit se ajo është në pozitë dhe fuqi, …

Read More »

ZILIA DHE DËMI I SAJ

zilia-dhe-demi-i-saj

Zilia është cilësi e qortuar dhe e ligë. Allahu na paralajmëroi se është nga cilësitë më të mëdha të sherrit dhe na paralajmëroi që të mos përshkruhemi me këtë cilësi dhe t’i pastrojmë shpirtrat nga ajo. I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, paralajmëroi duke …

Read More »