Home \ NAMAZI

NAMAZI

Kohët e Namazit

Allahu thotë: “Përkujdesuni për namazet  dhe në mënyrë të veçantë për namazin e mesëm dhe të jeni adhurues të Allahut”. Urdhërimi për faljen e namazit nënkupton kryerjen e tij në kohë dhe hapësirë por pa e përcaktuar specifikisht, kjo sepse koha dhe hapësira janë element të domosdoshëm në kryerjen e …

Read More »

12 dobitë e faljes së namazit të natës

Dobitë e faljes së namazit të natës;1. Afrim tek Allahu xhele ue ala.2. Falja e tij është e lehtë dhe e pëlqyer, por shpërblimi i tij është i madh.3. Mbrojtje nga mëkatet.4. Shlyerje e mëkateve.5. Shkak i ngritjes së pozitës tek Allahu.6. Largim i sëmundjeve të ndryshme.7. Përngjasim me të …

Read More »

Dobitë e prezantimit të fëmijëve në xhami

Të kuptuarit e fëmijës për vlerën e madhe që ka namazi me xhemat.Fëmija arrin të perceptojë mirë shenjtërinë e xhamisë, shtëpisë së Allahut dhe mësimin e normave që kërkohen për vajtjen në xhami.Informimi i kohës së namazeve me ekzaktësi.Fëmija mëson formën e saktë të faljes, numrin e rekateve të çdo …

Read More »

Kohët e Namazit

Allahu thotë: “Përkujdesuni për namazet dhe në mënyrë të veçantë për namazin e mesëm dhe të jeni adhurues të Allahut”. Urdhërimi për faljen e namazit nënkupton kryerjen e tij në kohë dhe hapësirë por pa e përcaktuar specifikisht, kjo sepse koha dhe hapësira janë element të domosdoshëm në kryerjen e …

Read More »

Përse falem?

Shoku i tij gjatë bisedës me të, i tha: “E çuditshme është çështja jote dhe i jashtëzakonshëm është fati yt. Sa e ashpër është kritika jote! A u çudite që këta dy burra janë të lidhur ngushtë me njëri-tjetrin, shpatullat i kanë të puthitura dhe janë të bashkuar në një …

Read More »