Home \ Uncategorized

Uncategorized

Dituria e Bariut

dituria-e-bariut

Isai alejhis-selam kishte takuar një bari delesh në shkretëtirë dhe i kishte thënë: “O njeri, e kalove jetën duke qenë rojtar-bari në shkretëtirë. Sikur ta kishe kaluar jetën duke kërkuar dituri, do të ishte më mirë për ty!” Rojtari i tha: ” O Pejgamber i Allahut, nga dituria i kam …

Read More »

TË LUTURIT PËR SHËNDET

Falenderimi i takon Allahut i Cili na krijoi në formën më të bukur dhe na dha shëndet dhe furnizim. Paqa dhe mëshira e Allahut qofshin për pejgamberin tonë Muhamedin, të cilin Allahu e dërgoi mëshirë për botrat, për familjen e tij, për sahabët e tij dhe për gjithë ata që e …

Read More »

KUR DHE ÇFARË JANË DËSHIRAT E NJERËZVE?

kur-dhe-cfare-jane-deshirat-e-njerezve?

Allahu i Madhëruar i ka përmendur disa dëshira që do ti shprehin njerëzit, por kur realizimi i atyre dëshirave do të jetë vonë. Mirëpo, nëse në e kuptojmë këtë realitet, do të vërejmë se ne sot mundemi ti realizojmë që mos të na bëhet vonë. Ato dëshira që Allahu i …

Read More »

HILET E MASHTRIMET

hilet-e-mashtrimet

Falënderimi i takon Allahut, falësit të madh, ndëshkuesit të ashpër, Atë e falënderojmë, dhe prej Tij ndihmë e përkrahje kërkojmë, dëshmoj dhe deklaroj se nuk meriton të adhurohet askush po Tij, i cili është Një dhe i pashoq dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i …

Read More »