Home \ Urtësi

Urtësi

DEDIKUAR TË PËRMALLUARVE DHE TË LËNDUARVE

Janë disa kujtime të bukura, që nganjëherë të rikujtohen papritmas dhe të detyrojnë të buzëqeshësh, edhe nëse nuk je në gjendje të mirë shpirtërore. Patjetër të ndiejmë ngapak dhembje, që të kthjellemi, ngapak të dështojmë, që të mësojmë, ngapak të humbim, që të bëhemi më të fortë! Po disa mësime …

Read More »

TË LUTURIT PËR SHËNDET

Falenderimi i takon Allahut i Cili na krijoi në formën më të bukur dhe na dha shëndet dhe furnizim. Paqa dhe mëshira e Allahut qofshin për pejgamberin tonë Muhamedin, të cilin Allahu e dërgoi mëshirë për botrat, për familjen e tij, për sahabët e tij dhe për gjithë ata që e …

Read More »

MORALI I DIJETARËVE

Shkroi: Shejh Dr. AbdulAziz El-Hudajri Shejh Abdullah ibn Ukajli më ftoi në një aheng tek shtëpia e tij në vitin 1430 hixhri, ditën e mërkurë. Unë prezantova aty dhe u ula në oborrin e shtëpisë, atëherë hyri shejhu Abdullah ibn Xhibrin. Ibn Xhibrini tha për Ibn Ukejlin: “Ky është shejhu …

Read More »

TI VETËM TROKIT DERËN!

Fudajl ibn Ijadi rrëfen: Kam mësuar durimin prej një fëmije të vogël. Një ditë prej ditëve isha duke shkuar në xhami, rrugës dëgjova një grua që po rihte fëmijën e saj brenda shtëpisë, e ai qante e bërtiste, papritmas u hap dera dhe fëmija iku jashta, ajo e mbylli derën …

Read More »

BESIMTARI NË KOHË SPROVASH

Gjendja aktuale Jetojmë në dekadën e tretë të shek. XXI, viti 2020 sipas kalendarit Gregorian, viti 1441 sipas vitit hixhri, muaji Rexheb, dmth shek, i 15 i fesë islame. Në botë jetojnë kombe të ndryshme, raca të ndryshme që flasin gjuhë të ndryshme, kanë tradita të ndryshme dhe gjithashtu kanë …

Read More »

TRE SPROVAT E NJERIUT

Tre sprova me të cilat sprovohet njeriu për çdo ditë Sprova e parë: Jeta e njeriut shkurtohet për çdo ditë, kurse ai më shumë brengoset për pasurinë që e humb sesa për jetën e tij që i kalon. Pasuria mund të rikthehet, ndërsa jeta jo! Sprova e dytë: Njeriu për …

Read More »

SA PESHON AGJËRIMI?

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell se i dërguari i Allahut (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Allahu thotë: çdo vepër e birit të Ademit është për të përpos agjërimit, ai është për Mua dhe Unë shpërblej për të, një e mirë shpërblehet …

Read More »

NDALESA PROFETIKE

1. “Largohuni nga çdo (lëndë) dehëse!” (Sahih El-Xhami) 2. “Largohuni nga alkooli sepse ai është nëna e të këqijve” (Hakimi dhe Bejhekiu) 3. “Largohuni nga shtatë veprat shkatërruese! Pyetën: cilat janë ato o i Dërguar i Allahut? Tha: shirku (idhujtaria), vrasja e njeriut padrejtësisht, ngrënia e kamatës, ngrënia e pasurisë …

Read More »