Home \ Urtësi

Urtësi

MORALI I DIJETARËVE

Shkroi: Shejh Dr. AbdulAziz El-Hudajri Shejh Abdullah ibn Ukajli më ftoi në një aheng tek shtëpia e tij në vitin 1430 hixhri, ditën e mërkurë. Unë prezantova aty dhe u ula në oborrin e shtëpisë, atëherë hyri shejhu Abdullah ibn Xhibrin. Ibn Xhibrini tha për Ibn Ukejlin: “Ky është shejhu …

Read More »

TI VETËM TROKIT DERËN!

Fudajl ibn Ijadi rrëfen: Kam mësuar durimin prej një fëmije të vogël. Një ditë prej ditëve isha duke shkuar në xhami, rrugës dëgjova një grua që po rihte fëmijën e saj brenda shtëpisë, e ai qante e bërtiste, papritmas u hap dera dhe fëmija iku jashta, ajo e mbylli derën …

Read More »

BESIMTARI NË KOHË SPROVASH

Gjendja aktuale Jetojmë në dekadën e tretë të shek. XXI, viti 2020 sipas kalendarit Gregorian, viti 1441 sipas vitit hixhri, muaji Rexheb, dmth shek, i 15 i fesë islame. Në botë jetojnë kombe të ndryshme, raca të ndryshme që flasin gjuhë të ndryshme, kanë tradita të ndryshme dhe gjithashtu kanë …

Read More »

TRE SPROVAT E NJERIUT

Tre sprova me të cilat sprovohet njeriu për çdo ditë Sprova e parë: Jeta e njeriut shkurtohet për çdo ditë, kurse ai më shumë brengoset për pasurinë që e humb sesa për jetën e tij që i kalon. Pasuria mund të rikthehet, ndërsa jeta jo! Sprova e dytë: Njeriu për …

Read More »

SA PESHON AGJËRIMI?

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell se i dërguari i Allahut (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Allahu thotë: çdo vepër e birit të Ademit është për të përpos agjërimit, ai është për Mua dhe Unë shpërblej për të, një e mirë shpërblehet …

Read More »

NDALESA PROFETIKE

1. “Largohuni nga çdo (lëndë) dehëse!” (Sahih El-Xhami) 2. “Largohuni nga alkooli sepse ai është nëna e të këqijve” (Hakimi dhe Bejhekiu) 3. “Largohuni nga shtatë veprat shkatërruese! Pyetën: cilat janë ato o i Dërguar i Allahut? Tha: shirku (idhujtaria), vrasja e njeriut padrejtësisht, ngrënia e kamatës, ngrënia e pasurisë …

Read More »

PARAJSA E AGJËRIMIT

Kur shija e besimit e ëmbëlson zemrën, gjuha etet për fjalët që e nxisin heshtjen. Etja duke notuar në shpirtin e njomë të të eturit e fut freskinë në veten e tij për të bërë mirë. E nxit t’i qaset rrugës, ferrat e së cilës e shfaqin aromën në nuhatjen …

Read More »