Home \ ZGJODHËM PËR JU (page 116)

ZGJODHËM PËR JU

Dobitë e prezantimit të fëmijëve në xhami

Të kuptuarit e fëmijës për vlerën e madhe që ka namazi me xhemat.Fëmija arrin të perceptojë mirë shenjtërinë e xhamisë, shtëpisë së Allahut dhe mësimin e normave që kërkohen për vajtjen në xhami.Informimi i kohës së namazeve me ekzaktësi.Fëmija mëson formën e saktë të faljes, numrin e rekateve të çdo …

Read More »

Cila eshte rruga per tek Allahu?

Ka thene Hasen bin Alij el Xheuzexhanij:Nga shenjat e suksesit dhe lumturise tek njeriu eshte lehtesimi i kryerjes se adhurimit, perputhja me traditen profetike ne veprimet e tij, shoqerimi me njerezit e mire, morali i mire me vellezerit, ofrimi i te mirave per te gjithe njerezit, perkujdesja me hallet e …

Read More »

Para Kijametit do te ndodhe ..

Ebu Musa el Esh’arij (Allahu qofte i kenaqur me te) percjell duke thene: I Derguari i Allahut (alejhi selam) na tregonte se para Kijametit do te ndodhe Herxh. E pyeten: Cfare eshte Herxhi? Ai tha: Genjeshtrat dhe vrasjet. I thane: Me shume se po vritemi tani? Profeti tha: Nuk kane …

Read More »

Allahu na udhëzoftë të gjithëve‼️

tij do të vdesësh! Si mendoni, a do ta zgjasë dorën në këtë ushqim, apo do ta lërë atë?!!Subhanallah, si i largohet një ushqimi nga frika se mos e dëmton dhe nuk u largohet mëkateve nga frika e dënimit!!! Allahu na udhëzoftë të gjithëve‼️ ✍ Abdurrezak el Bedër

Read More »

Kur të të shtohen brengat dhe preokupimet, shpeshto këtë thënien

Sufjan eth-Theurij rahimehullah ka thënë: Hyra për të vizituar Xhafer bin Muhamedin dhe ai tha:1) Kur të të shtohen brengat dhe preokupimet, shpeshto thënien e fjalës La haule ue la ku-uete il-la bil-lah (Asnjë ndryshim nuk ndodh e nuk ka forcë, përveç asaj që Allahu lejon dhe vjen prej Tij). …

Read More »

Shkaqet e bereqetit (shtimit të të mirave dhe vazhdimësisë së tyre)

Shkaqet e bereqetit (shtimit të të mirave dhe vazhdimësisë së tyre) 1) Thënia “Bismilah” (në veçanti) dhe përmendja e Allahut (me lutje) kur hyn në shtëpi.Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë:” Kur dikush nga ju hyn në shtëpinë e tij dhe e përmend Allahun gjatë hyrjes dhe para ushqimit, …

Read More »

KUR HUMBASIN BEGATITË

“Kjo ndodh se Allahu nuk ia ndryshon kurrë një begati që ia ka dhënë një populli, derisa ata të ndryshojnë atë që kanë në veten e tyre. Vërtet, Allahu dëgjon dhe di gjithçka.” Enfal: 53 Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Allahu i madhërishëm na ka treguar që nuk …

Read More »

NISJA E HARAMIT ME – BISMILAH –

Cili është qëndrimi i Islamit për atë që nis një vepër të ndaluar me bismilah? Dijetari Salih El-Usajm, Allahu e ruajttë, thotë: Disa dijetarë hanefij kanë theksuar që nisja e një vepreje të ndaluar duke shqiptuar ‘bismilahirahmanirahim’ llogaritet kufër, përkitazi me rregullin në këtë temë që flet për rigorozitetin e …

Read More »

TË MENDUARIT POZITIV

Besimtari çdoherë i jep përparësi të menduarit pozitiv dhe jo pa sebep/shkak. Ja disa arsye “të arsyeshme” për këtë gjë: – Të menduarit pozitiv ndihmon në menaxhimin më të mirë me stresin dhe ndihmon tejkalimin e situatave të tilla me sukses. – Shëndet më të mirë. Të menduarit ndikon në …

Read More »

HUMBJA E VETES

“Rreziku më i madh në përgjithësi është humbja e vetes, ngase kjo gjë ndodh në një qetësi të madhe dhe sikur s’po ngjan asgjë, absolutisht. Asnjë humbje tjetër nuk mund të ndodh me aq qetësi sikur humbja e vetes. Çdo humbje tjetër, me siguri se do ta vëresh” Kierkegaard Për …

Read More »