Home \ ZGJODHËM PËR JU (page 118)

ZGJODHËM PËR JU

NISJA E HARAMIT ME – BISMILAH –

Cili është qëndrimi i Islamit për atë që nis një vepër të ndaluar me bismilah? Dijetari Salih El-Usajm, Allahu e ruajttë, thotë: Disa dijetarë hanefij kanë theksuar që nisja e një vepreje të ndaluar duke shqiptuar ‘bismilahirahmanirahim’ llogaritet kufër, përkitazi me rregullin në këtë temë që flet për rigorozitetin e …

Read More »

TË MENDUARIT POZITIV

Besimtari çdoherë i jep përparësi të menduarit pozitiv dhe jo pa sebep/shkak. Ja disa arsye “të arsyeshme” për këtë gjë: – Të menduarit pozitiv ndihmon në menaxhimin më të mirë me stresin dhe ndihmon tejkalimin e situatave të tilla me sukses. – Shëndet më të mirë. Të menduarit ndikon në …

Read More »

HUMBJA E VETES

“Rreziku më i madh në përgjithësi është humbja e vetes, ngase kjo gjë ndodh në një qetësi të madhe dhe sikur s’po ngjan asgjë, absolutisht. Asnjë humbje tjetër nuk mund të ndodh me aq qetësi sikur humbja e vetes. Çdo humbje tjetër, me siguri se do ta vëresh” Kierkegaard Për …

Read More »

FRIKA NDAJ ALLAHUT

Frika ndaj Allahut është adhurim ndaj Tij për shkak që Allahu i ka lavdëruar ata të cilët cilësohen me këtë virtyt. Argument për këtë është fjala e Allahut: ”Për ata që i frikësohen paraqitjes para Zotit të vet, do të ketë dy kopshte”. (Er Rahman: 46) Frika e cila konsiderohet …

Read More »

TEUHIDI DHE MORALI

Thirrja e Islamit, thirrja e besimit të pastër monoteist është thirrje për moral të lartë. Sa shumë shpresoja që kjo temë do të përpunohet në ndonjë shkrim apo studim. Nga realiteti i hidhur shohim se si disa thirrës që e theksojnë rëndësinë e teuhidit nuk i japin rëndësinë e duhur …

Read More »

NË XHENET PLOTËSOHEN TË GJITHA DËSHIRAT

Jeta e kësaj bote është përplot me brenga, pikëllim, mërzi, lodhje, sëmundje, hidhërim. Çdo mirësi dhe kënaqësi është afatshkurtër, shpesh ndodh që t’i humbim edhe të dashurit tanë. Përkundër kësaj, në Xhenet plotësohen të gjitha dëshirat, kënaqësitë janë të vazhdueshme, të pandërprera, nuk ka as mërzi, as lodhje dhe as …

Read More »

PRINCIPET E IBADETIT

Ndjekja e sunetit nuk mund të zbatohet nëse veprat nuk përputhen me sheriatin në gjashtë pika dhe ato janë: E para: vepra duhet të përputhet me sheriatin në shkak; kjo i pret udhën çdokujt që të bëjë një ibadet për një shkak që Allahu nuk e ka bërë shkak, si …

Read More »

EDHE BESIMTARËT GABOJNË POR….

A mendon se njerëzit e mirë nuk gabojnë, a mendon se besimtarët nuk mëkatojnë?! Ata gabojnë edhe ndaj Zotit mëkatojnë,  por ata i mbulojnë mëkatet e tyre dhe nuk i shpalosin. Ata kërkojnë falje për mëkatet e tyre dhe nuk vazhdojnë në mëkat. Ata i pranojnë mëkatet e tyre dhe …

Read More »

NJË ÇËSHTJE ME RËNDËSI

Është tejet e rëndësishme të kuptojmë një çështje që ka të bëjë me temën e urdhërimit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Shumë njerëz heqin dorë nga ky obligim duke menduar se do bënin mëkat po qe se urdhërojnë në një të mirë që vetë nuk e bëjnë …

Read More »

GJENDJA JONË E HIDHUR !

Kur falesh në shtëpi dhe familjarët në ndërkohë bisedojnë, çdo gjë që ke dëgjuar gjatë namazit e ke kuptuar në hollësi. Kjo tregon se si është gjendja jote me namazin! Përkundrazi, përderisa je i angazhuar në viber, whats’app apo facebook, në atë moment nuk je në rrjedha se çfarë është …

Read More »